Work of the Fellows: Monographs

Tarald; Thomassen Rasmussen, Kristendommen: en historisk innfǿring

Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar (Fellow, 1999-00)

Oslo, Norway: Universitetsforlaget, 2022

From the publisher's description:

Kristendommens historie fra begynnelsen og fram til vår tid kan fortelles på svært mange måter og ses fra mange synsvinkler. Denne boka bringer teologien og religionsvitenskapen sammen i beskrivelsen av den kristne religion og dens historie. Kristendommen slik den er blitt utøvd og opplevd gjennom historien er i fokus, og boka gir blant annet en innføring i ritualer og andre aspekter ved den religiøse praksis - fromhetsuttrykk, ikonografi, symbolikk og arkitektur. Boka tar også opp forholdet mellom kristendommen og andre religioner.


Subjects: History; Religion; History of Christianity; Theology; Christianity;