Curs d'Introducció a l'Economia. Vol. 1, L'escola clàssica | National Humanities Center

Work of the Fellows: Monographs

Curs d’Introducció a l’Economia. Vol. 1, L’escola clàssica

By Lluís Barbé (NHC Fellow, 1979–80)

Neoclassical Economics; Political Economy

Bellaterra, Spain: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991

From the publisher’s description:

En contrast amb els textos usuals, aquest Curs d'Introducció a l'Economia està estructurat basant-se en les escoles del pensament econòmic. Això permet de mostrar que, a més de la microeconomia i la macroeconomia dissenyades pels autors neoclàssics i keynesians, hi ha d'altres continguts, sovint deixats de banda, però del tot essencials a la ciència econòmica.. Sistemes econòmics, valor, hisenda pública, comerç internacional, diner i activitat econòmica, i creixement foren l'objecte d'atenció dels economistes clàssics, la contribució dels quals és encara rellevant per entendre no tan sols les ulteriors aportacions teòriques -també apuntades en cada tema-, sinó fins i tot les realitats actuals del món que ens envolta.. Aquest primer volum del Curs comprèn els prolegòmens i la presentació dels autors i dels temes de l'escola clàssica. 
 

Subjects
Economics / Neoclassical Economics / Political Economy /

Barbé, Lluís (NHC Fellow, 1979–80). Curs d'Introducció a l'Economia. Vol. 1, L'escola clàssica. Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, Spain: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.