Bokmålningar från medeltid och renässans i Nationalmusei samlingar: en konstbok från Nationalmuseum | National Humanities Center

Work of the Fellows: Monographs

Bokmålningar från medeltid och renässans i Nationalmusei samlingar: en konstbok från Nationalmuseum

By Carl Nordenfalk (NHC Fellow, 1978–79; 1979–80; 1980–81)

Illuminated Manuscripts; Middle Ages; Early Modern Period

Stockholm, Sweden: Rabén & Sjögren, 1979

Subjects
Art / Illuminated Manuscripts / Middle Ages / Early Modern Period /

Nordenfalk, Carl (NHC Fellow, 1978–79; 1979–80; 1980–81). Bokmålningar från medeltid och renässans i Nationalmusei samlingar: en konstbok från Nationalmuseum. Stockholm, Sweden: Rabén & Sjögren, 1979.