Work of the Fellows: Monographs

De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog = The Great War: The Kingdom of Belgium during the First World War

de Schaepdrijver, Sophie (Fellow, 1995-96)

Amsterdam: Atlas, 1997

From the publisher's description:

Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En zo begon voor België de Groote Oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet. Belgiës Eerste Wereldoorlog verliep op twee fronten: in de modder van de IJzer en in het bezette land. Loopgraven én bezetting, gifgas én dwangarbeid, of twee oorlogen in één: ’14-’18 was voor België, wellicht meer nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw. On August 4, 1914, the largest invasion force ever mobilized, invaded a small and little war prepared neighbor. And so the Great War began for Belgium. A war that was similar to that of other countries and yet not. Belgium's First World War went on two fronts: in the mud of the Yser and in the occupied land. Trenches and occupation, poison gas and forced labor, or two wars in one: '14 -'18 was for Belgium, perhaps even more than for other countries in Europe, the original sin of the 20th century.


Subjects: History; Political Science; World War I; Belgian History; European History; Military History